loder

Live Stream
kya dalailul khairat sharif peer ki ijazat ke bagair padh sakte hai ya nahi.mp3
Ka alcohol wali cream lagana jaiz hai.mp3
palang par koi shaksh baitha ho to kya uske samne khade hokar namaz padhne se namaz ho jayeng.mp3
kya shawwal ke roze kaza roze ki niyat se rakh sakhte hai.mp3
kya mukarrar karda wazifa kisi aur waqt main kar sakhte hai.mp3
kya umra aur hajj ka sawab zinda aadmi ko pahunchaya ja sakta hai.mp3
Kya agar lakh baar ayaye kalima alele padhne ki niyyat ki aur waqt na hone ki wajah se aur l.mp3
kya har saal arfe ka fatiha karana zaroori hai.mp3
kya sahaba aur aulia ke naam ka fatiha karana jaiz hai.mp3
namaz ke aukaat suraj aur azaan ke zariye se bataiye.mp3